Związki zawodowe – czym się zajmują i jakie przynoszą korzyści?

Z czym kojarzą Ci się związki zawodowe? Wielu przedsiębiorcom wydaje się, że te organizacje bywają kłopotliwe. Jednak wcale nie musi tak być. Poznaj korzyści płynące ze zrzeszania pracowników i pozwól im wpływać na codzienne życie firmy. Takie podejście może usprawnić działanie Twojego biznesu.

Czym są związki zawodowe?

Związek zawodowy to dobrowolna organizacja społeczna, której celem jest ochrona interesów pracowników. Jego istnienie regulowane jest prawnie. W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się zapis wskazujący, że przedsiębiorca ma obowiązek zezwolenia zatrudnianym osobom na zrzeszenie się w związku. Jeżeli nikt nie jest zainteresowany powołaniem takiej organizacji, nie musi ona powstać. Jednak jej powołanie ma zalety, które przedsiębiorca może wykorzystać do wspierania rozwoju firmy. Pamiętaj, że zadowoleni pracownicy pracują efektywniej i chętniej budują pozytywny wizerunek tworzonej przez Ciebie marki.

Jakimi sprawami zajmują się związki zawodowe?

Zrzeszeni pracownicy mogą wpłynąć na wiele obszarów życia firmy. Czym najczęściej zajmują się związki zawodowe? Przede wszystkim są zainteresowane kwestiami dotyczącymi:

  • działania funduszu socjalnego,

  • wprowadzania zmian do regulaminu pracy,

  • zwolnień dyscyplinarnych i grupowych,

  • indywidualnych problemów pracowników,

  • wyposażenia firmy i warunków pracy.

Członkowie organizacji mają prawo do żądania informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Na podstawie uzyskanych danych często proponują sposoby wykorzystania funduszy lub negocjują podwyżki. Przedstawiciel związku zawodowego jest członkiem komisji socjalnej i ma wpływ na decyzje w sprawie lokowania pieniędzy z funduszu socjalnego. Ważnym tematem jest niedopuszczanie do nadużyć w kontekście zwolnień i karania pracowników, na przykład zabieraniem premii.

Jakie korzyści przynoszą związki zawodowe w pracy?

Każdy przedsiębiorca może skorzystać na działaniu związku zawodowego. W jaki sposób? Jego członkowie pozostają w stałym kontakcie z kierownictwem i na bieżąco informują o oczekiwaniach zatrudnianych osób oraz atmosferze panującej w biurze. Dzięki temu pracodawca może udoskonalić działanie swojej firmy. Często okazuje się, że firmowe fundusze da się wykorzystać bardziej efektywnie, a regulamin pracy wymaga poprawek. Kadra, która czuje, że jest doceniana i jej głos ma znaczenie, chętniej angażuje się w rozwój przedsiębiorstwa. Pracownicy wykazują zainteresowanie otaczającymi ich realiami biznesowymi i bardziej się integrują.

kabina-dzwiekoszczelna-do-biura

Najważniejsze jest umiejętne komunikowanie się z przedstawicielami związku. Do organizacji regularnych spotkań może przydać się na przykład kabina dźwiękoszczelna do biura. Zapewni spokojne miejsce do rozmowy i prowadzenia negocjacji. Wewnątrz znajdują się wygodne siedziska, gniazdka elektryczne do podłączania urządzeń mobilnych oraz oświetlenie. Pracodawca powinien uważnie wysłuchać postulatów zatrudnianych osób i wyciągnąć wnioski z przekazywanych przez nich komunikatów. Wówczas poprawi wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek marki. Dobrze zarządzana, przyjazna dla kadry firma przyciąga najlepszych specjalistów i osiąga sukcesy nie tylko w procesie rekrutacji.

Czy warto dołączyć do związku zawodowego?

Jest wiele powodów, dla których warto dołączyć do związku zawodowego. Poczucie, że ma się wpływ na rzeczywistość, w jakiej wykonuje się obowiązki pracownicze, daje dużo satysfakcji. Sprawia, że pracownicy czują się bezpieczniej i są bardziej lojalni. Chętniej podejmują decyzję o stałym zatrudnieniu i nie przechodzą do konkurencji. Organizacje zrzeszające osoby zatrudnione w firmie kontrolują zwolnienia, regulamin pracy i zwiększają standard zatrudnienia. Dzięki nim możliwe jest usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem i szybkie wykrycie ewentualnych niezgodności prawnych.

Daj pracownikom szerokie możliwości!

Zachęcaj pracowników do angażowania się w życie firmy. Wspieraj związki zawodowe i uważnie wsłuchuj się w opinie członków swojej organizacji. Zadbaj o odpowiednie warunki do rozmów i negocjacji, inwestując na przykład w kabinę dźwiękoszczelną do biura. Skontaktuj się z nami – doradzimy przy wyborze nowoczesnego wyposażenia biurowego i pomożemy Ci stworzyć przyjazne, zadowalające zatrudnianą kadrę warunki pracy.