Kultura organizacyjna firmy. Czym jest i jak wpływa na projektowanie przestrzeni biurowej?

Na kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa składa się wiele obszarów funkcjonowania firmy. Wpływ na jej tworzenie mają zarówno szczególny sposób myślenia, jak i styl urządzenia przestrzeni biurowej. Wyposażenie oraz wystrój stanowią bowiem fizyczne odzwierciedlenie tego abstrakcyjnego pojęcia. Podczas aranżacji nowego lokalu należy ściśle przestrzegać założeń kultury organizacji danej firmy. Sprawdź, w jaki sposób budować tożsamość przedsiębiorstwa nakierowaną na pracowników.

Co nazywamy kulturą organizacyjną?

Pojęcie kultury organizacyjnej zyskało prawdziwą popularność w latach 80. XX wieku. To wtedy ekonomiści zauważyli i wyszczególnili różnice między firmami amerykańskimi i azjatyckimi. Jak się okazało, inny sposób zarządzania tworzył odmienne wartości, a nawet zachowania pracowników. Dziś, mimo postępującej globalizacji, każda firma dąży do wypracowania swojej własnej osobowości.

Nie ma jednej definicji kultury organizacji. Powszechnie uważa się, że jest to zbiór wartości wyznawanych i pielęgnowanych przez wszystkie osoby tworzące dane przedsiębiorstwo. Inaczej, jest to wszystko to, co wyróżnia je na tle konkurencji.

budowanie kultury organizacji

Elementy kultury organizacyjnej firmy

Do wyjaśnienia tego, co faktycznie tworzy kulturę organizacyjną, można wykorzystać popularny schemat Scheina. Ten amerykański psycholog przedstawił elementy składające się na to pojęcie w formie piramidy. Jej wierzchołek stanowią artefakty, czyli najbardziej widoczne wyznaczniki osobowości danej firmy. Dzielą się na:

  • językowe – charakterystyczny slang, firmowe mity i legendy, historia organizacji,

  • fizyczne – znaki graficzne, ubiór, wystrój wnętrz, wyposażenie,

  • behawioralne – zachowanie się personelu, sposób obsługi klienta, relacje między pracownikami.

Kolejnym elementem są normy i wartości. Jest to niepisany zbiór zasad, które określają oczekiwane i niepożądane zachowania. Tworzą one szczególną atmosferę w firmie.

Na samej podstawie piramidy znajduje się fundament przedsiębiorstwa, czyli ogólny światopogląd, na którym zbudowano firmę.

Sposoby budowania kultury organizacyjnej w pracy

Kultura organizacyjna daje firmie przewagę na tle konkurencji. Podkreśla jej wyjątkowość wśród klientów oraz zwiększa satysfakcję pracowników. Jak ją zbudować? Warto podpatrzyć, jak to robią największe światowe firmy, takie jak Google, Nestlé czy Ikea. Każda z nich wyróżnia się wyjątkowymi zwyczajami, ale również charakterystycznie urządzonymi biurami.

Osobowość organizacji powinna być oparta na spójnych zasadach i wartościach. Następnie kreowane są działania związane ze stworzeniem jak najlepszych warunków dla pracowników. Są to m.in.

  • serdeczny sposób przywitania nowej osoby w zespole,

  • wspólne świętowanie ważnych okazji,

  • szczególny zestaw benefitów,

  • wyposażenie sprzyjające pracy i relaksowi,

  • słuchanie opinii i wpływ pracownika na działalność firmy,

  • umożliwienie pracownikom realizowania własnego hobby,

  • udogodnienia dla pracujących rodziców.

Kultura organizacyjna i wystrój biura – jak na siebie oddziałują?

Przestrzeń biurowa to najwyraźniejszy element kultury organizacyjnej. Wystarczy jedno spojrzenie i już można dowiedzieć się sporo na temat osobowości danej marki. Warto przy tym zaznaczyć, że wystrój działa również w drugą stronę, tzn. wpływa na umocnienie oraz podkreślenie obowiązujących w przedsiębiorstwie zasad i celów.

wystrój biura a kultura organizacji

W tym kontekście wyposażenie biura ma znaczenie wizerunkowe – odzwierciedla charakter firmy – oraz spajające. W dobrze zaprojektowanej przestrzeni pracownicy czują się komfortowo, ponieważ podkreśla ona cechy, z którymi personel się utożsamia. Wystrój może być swobodny lub bardziej formalny, minimalistyczny bądź też eklektyczny.

Obecnie kultura organizacji w firmach jest coraz częściej nastawiona na wygodę pracownika. Oprócz podstawowego wyposażenia warto zadbać więc o swobodę i element prywatności. Kącik relaksu z wygodną sofą oraz biurowa budka telefoniczna to przykłady takich zmian.

Dbaj o swój wizerunek – wewnątrz i na zewnątrz organizacji!

Dobre opracowanie kultury organizacyjnej to wielki krok do sukcesu firmy. Nakierowanie na komfort pracownika w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa umożliwia stworzenie zespołu kreatywnych i zmotywowanych ludzi. Zadbaj o wizerunek swojego biznesu poprzez wystrój biura zgodny z Waszymi wspólnymi wartościami.