Konflikty w biurze – jak powstają i jak je rozwiązywać?

Problemy pojawiają się w każdej relacji, również między współpracownikami czy pracodawcą a podwładnym. Konfliktom w biurze można zapobiegać po pierwsze poprzez stworzenie przyjaznej przestrzeni. Dlaczego? Komfortowe warunki tworzą dobrą atmosferę: poprawiają kreatywność, motywują do działania oraz sprzyjają rozwojowi umiejętności.

Rozwiązanie sporu bywa niezwykle trudne. Czasem do zakończenia uciążliwej sytuacji konieczne jest skorzystanie z pomocy osób trzecich, np. mediatora. Często jednak wystarczy przeprowadzenie rozmowy przez osoby pozostające w konflikcie. Do tego potrzebne są odpowiednie warunki, a ciekawym rozwiązaniem jest budka akustyczna, czyli wygodna kabina dźwiękoszczelna do biura, która zapewni przestrzeń do dyskusji.

Sprawdź, jakie mogą być przyczyny napiętych stosunków między członkami zespołu i przekonaj się, że da się zapobiegać nieporozumieniom, które mają miejsce w biurze.

Jakie mogą być przyczyny konfliktów w miejscu pracy?

Drogą do skutecznego rozwiązania sporu jest znalezienie jego źródła.

Wśród najczęstszych przyczyn powstawania konfliktów są:

  • różne charaktery współpracowników,

  • brak chęci współpracy np. podczas projektu,

  • kwestie finansowe i nadużywanie władzy,

  • niesprawiedliwe albo tendencyjne traktowanie,

  • brak zaangażowania w wykonywaną pracę, popełnianie błędów,

  • odmienne poglądy, nieakceptowanie przekonań innych osób,

  • brak skutecznej komunikacji.

Jak ograniczyć powstawanie konfliktów w pracy i radzić sobie z nimi, gdy już powstaną?

rozwiazywanie sporow


Zasady rozwiązywania sporów

Najważniejszym warunkiem rozwiązania sporu jest chęć dojścia do porozumienia. Zdarza się, że strony konfliktu unikają konfrontacji albo nie są zdolne do przeprowadzenia racjonalnej rozmowy. Podczas trwającej niezgody mogą pojawić się sytuacje, gdzie osoby skłócone wykazują brak kultury, a nawet zachowują się agresywnie czy wulgarnie.

Jeśli pracodawca nie jest w stanie wesprzeć swoich pracowników na drodze do porozumienia albo sprawa dotyczy konfliktu między szefem a podwładnym, najlepszą opcją jest skorzystanie z pomocy specjalisty, czyli negocjatora, arbitra albo mediatora. Osoby posiadające wykształcenie oraz doświadczenie w kwestii rozwiązywania sporów potrafią doprowadzić do kompromisu i zachować obiektywny charakter rozmowy.


Komunikacja drogą do porozumienia

Jeśli osoby trwające w konflikcie są w stanie podjąć próbę rozmowy i chcą się pogodzić, warto zorganizować spotkanie i zapewnić czas, który pozwoli na przeprowadzenie dyskusji. W biurze brak sali konferencyjnej zapewniającej prywatność w takiej sytuacji. Dobrą alternatywą jest budka akustyczna. Takie rozwiązanie sprawdzi się w przestrzeniach, gdzie pracuje sporo osób i ciężko znaleźć spokojne miejsce. Specjalistyczna kabina dźwiękoszczelna nadaję się do każdego biura – może być ustawiona w lokalu open space czy na korytarzu.

Nie ma zasady, że spór uda się rozwiązać od razu, czasem dialog trwa nawet długie tygodnie. Każda strona powinna wysłuchać drugiej bez podnoszenia głosu, agresji, podważania podglądów, za to z zachowaniem najwyższej kultury i konkretnymi argumentami. W wypadku konfliktu między pracownikiem a pracodawcą bardzo ważne jest nieszantażowanie podwładnego, np. że zostanie zwolniony.


Zapobieganie konfliktom: spokój i przestrzeń dla każdego

Dobrym sposobem na unikanie konfliktów w pracy jest zagwarantowanie pracownikom niezbędnej przestrzeni, w której będą czuć się swobodnie, skupiając się na swoich obowiązkach. Zdarza się, że stworzenie komfortowych warunków jest trudne, np. zlikwidowanie hałasu w open space, gdzie obsługuje się klientów. W takich sytuacjach warto szukać sprytnych rozwiązań. Jednym z nich jest kabina dźwiękoszczelna do biura – ten nowoczesny projekt przypominający budkę telefoniczną zapewnia miejsce do bezpiecznego prowadzenia dyskusji.

konflikt w pracy


Zapewnij pracownikom komfort i sprawdź efekty!

Jedną z oznak dbania o pracownika jest zapewnienie komfortowej przestrzeni do wykonywania obowiązków. W biurach popularność zyskuje budka akustyczna, czyli nowoczesne rozwiązanie, które gwarantuje prywatność i korzystne warunki akustyczne do przeprowadzenia rozmowy.

Sprawdź ofertę kabin dźwiękoszczelnych i popraw jakość środowiska pracy. Przekonaj się, że zdrowe relacje między ludźmi i przyjazne otoczenie stworzone w biurze to klucz do sukcesu.