Coaching dla pracowników – czy warto?

coaching-w-firmie

Zastanawiasz się, czy warto zainwestować w coaching dla pracowników? Chcesz wiedzieć, czy jest to skuteczny sposób na rozwój przedsiębiorstwa, czy tylko chwilowa moda? Jakie korzyści możesz osiągnąć, jeżeli zdecydujesz się na takie rozwiązanie? O czym jeszcze, poza znalezieniem z coacha, należy pamiętać, by taka inwestycja przyniosła jak największe zyski? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na wszystkie te pytania, zapraszamy do lektury.

Co to jest coaching i jak wygląda praca coacha?

Coraz więcej firm i instytucji decyduje się na coaching. Polega on na zapewnieniu indywidualnego wsparcia mentorskiego, wspólnym wytyczaniu celów oraz opracowywaniu metod ich osiągnięcia. Praca z coachem, czyli z osobą pełniącą funkcję mentora, przyczynia się do:

 • podnoszenia efektywności pracowników,

 • wzrostu sprawności biznesowej,

 • optymalizacji procesów zarządzania,

 • zwiększenia skuteczności w realizacji projektów,

 • wzrostu motywacji do pracy i osiągania celów.

Co ważne, przy współpracy z coachem nie należy spodziewać się natychmiastowych efektów. Chcąc osiągnąć trwałą poprawę wydajności pracowników, należy nastawić się na długofalową współpracę. Coaching to pewien proces, podobnie, jak każdy rozwój. Nie można więc oczekiwać, że dokona się on w sposób skokowy. Długofalowe skutki dla pracowników, a przede wszystkim dla przedsiębiorstwa, warte są jednak czasu oraz nakładów poniesionych na ten cel. 

Czy każdy pracownik potrzebuje coacha?

Mimo iż coaching kojarzy się głównie z managerami średniego lub wyższego szczebla, w rzeczywistości jest to propozycja skierowana do pracowników na rozmaitych poziomach stanowisk w firmie. Każdy z nich w pewnym stopniu przyczynia się przecież do osiągania wspólnych celów.

Optymalizacja pracy, zwiększenie poczucia wspólnoty oraz odpowiedzialności za firmę sprawia, że nawet osoby niemające bezpośredniego wpływu na dany projekt, mogą znacząco usprawnić jego realizację, choćby poprzez sprawne i rzetelne wykonywanie powierzonych sobie zadań. 

Coaching jest więc polecany pracownikom znajdującym się na różnych szczeblach – począwszy od handlowców, aż po managerów, kadrę zarządzającą, aż po prezesów.

Poznaj korzyści coachingu pracowników

Ile mogą zyskać pracownicy, którzy staną się coachee, czyli podejmą współpracę z coachem? Do najważniejszych korzyści, jakie przynosi taka kooperacja, należą:

 • wzrost efektywności,

 • lepsze zarządzanie czasem,

 • skrócenie procesu decyzyjnego,

 • zwiększenie satysfakcji z pracy,

 • uniknięcie wypalenia zawodowego.

Wszystko to sprzyja rozwojowi pracowników, ale też wpływa pozytywnie na ich życie prywatne oraz na poziom satysfakcji z zajmowanego stanowiska. Dzięki temu pracują oni lepiej i bardziej produktywnie, potrafią skuteczniej odpoczywać, a także wyznaczać i realizować cele. Współpraca z coachem jest więc sytuacją typu win-win: pracownicy zyskują szczęśliwsze życie, a firma – wydajniejszą załogę.

coach-coachee

Stwórz warunki w biurze

Podstawę skutecznego coachingu stanowi dobra komunikacja. Warto pamiętać, że często pomiędzy coachem a wspieranymi przez niego osobami nawiązuje się relacja typu uczeń-mistrz. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest zapewnienie im odpowiednich warunków do rozmowy. Doskonałą propozycją jest w tym przypadku biurowa budka akustyczna, w której dwie osoby mogą swobodnie usiąść i porozmawiać w skupieniu bez niepotrzebnych rozproszeń, bodźców, czy świadków. 

Warto pamiętać, że inwestując w tego rodzaju rozwiązanie, firma osiągnie szereg korzyści – na przykład:

 • zaoszczędzi pieniądze. Wygospodarowanie osobnego, dźwiękoszczelnego pomieszczenia do coachingu byłoby znacznie droższe, niż zakup budki akustycznej,

 • stworzy przyjazną przestrzeń do prowadzenia ważnych rozmów, niekoniecznie związanych z coachingiem,

 • zapewni pracownikom miejsce, w którym mogą pracować w maksymalnym skupieniu lub swobodnie przeprowadzać kluczowe negocjacje biznesowe. 

Budki akustyczne sprawdzą się także podczas rozmów telefonicznych czy połączeń online. 

Budki akustyczne – inwestycja w rozwój firmy

Decydując się na coaching, można poprawić wyniki firmy i pomóc pracownikom wykrzesać z siebie jak najwięcej. Aby jednak taka współpraca była owocna, a inwestycja opłacalna, konieczne jest stworzenie przyjaznej przestrzeni do rozmowy. Biurowe budki akustyczne stanowią tu idealne rozwiązanie, które z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Jeśli zastanawiasz się, gdzie je kupić, odwiedź naszą stronę lub skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązanie.